Kilroy was here! - Robbert&Frank/Frank&Robbert

maandag, 4 september, 2017 - 09:30 tot vrijdag, 8 september, 2017 - 17:00

(English Version beneath)

Breng beton in beweging. Lees tussen de tegels. Vind verborgen boodschappen. Kilroy was here.

Van 4 tot 8 september strijken Robbert&Frank/Frank&Robbert neer in Destelheide. Onderzoek samen met dit Gentse kunstenaarsduo en studenten van La Cambre de onderliggende boodschappen van onze omgeving. Laat je leiden door hun absurde beeldtaal en ga met lijf en beeld de dialoog aan met de infrastructuur van Destelheide.

Het resultaat van deze masterclass presenteren we tijdens SPOT ON op 16 september 2017.

Kilroy who?
Als intelligente wezens 'lezen' we continu de omgeving waarin we ons bevinden. Meestal leidt dit tot eenvoudige praktische conclusies: Waar moet ik wandelen in het verkeer om niet overreden te worden? Waar kan ik naar het toilet gaan zonder te betalen? Maar wat als onze omgeving ook subtiele boodschappen toefluistert? Boodschappen van liefde zoals een gekrast hartje in de boomstam, boodschappen van haat zoals een ingeslagen ruit in het bushokje, boodschappen van waanzin zoals er steeds weer dezelfde reclame op elke straathoek staat en mysterieuze boodschappen zoals de 'Kilroy was here' graffiti tag tijdens de tweede wereldoorlog.

Frank&Robbert/Robbert&Frank?
Dit Gentse kunstenaarsduo bouwt aan een veelvorming oevre van beeldende kunst, videowerk, theater en performances. Kern van hun oevre is enerzijds transformatie en anderzijds macht. Ze bouwen aan een absurd universum met een geheel eigen logica en codetaal. Ze worden beïnvloed door Amerikaanse beeldcultuur, symbolen en rituelen, actualiteit, religie en ruimtevaart.

PRAKTISCH:
Wanneer?

Maandag 4 september 9u30 tot vrijdag 8 september 17u. 
Toonmoment op zaterdag 16 september tijdens SPOT ON.
Voor wie?
Kunsthogeschoolstudenten, (semi-) professionele kunstenaars met een interesse voor beeld, ruimte en performance (+18)
Voertaal?
Engels, Frans en Nederlands
Waar?
Destelheide, Dworp (vlakbij Brussel)
Prijs?
195 euro, overnachtingen en maaltijden in Destelheide inbegrepen.
Inschrijven?
http://www.destelheide.be/project-kilroy-was-here
Er zijn slechts 8 plaatsen voor dit unieke project, vol is vol!

 

ENGLISH VERSION:

Move concrete. Read between the tiles. Find hidden messages. Kilroy was here.​

From the 4th 'til the 8th of September Robbert&Frank / Frank&Robbert land in Destelheide. Explore the underlying messages of our environment together with this Ghent based artist duo and the students of La Cambre. Get inspired by their absurd visuals and jump into a performative dialogue with the infrastructure of Destelheide.

The result of this masterclass will be shown at the festival SPOT ON, the 16th of September 2017.

Kilroy who?
As intelligent beings, we humans continuously 'read' our environment. Usually, this leads to simple and practical conclusions, like: where do I have to walk in traffic to avoid being overtaken? Where can I go to the toilet without paying? But what if our environment also captivates subtle messages? Messages of love - such as a heart engraved into the tree trunk, violent messages - such as a broken window at the bus station,  messages of madness - as the repetition of the same advertisement on each street corner and mysterious messages - like the 'Kilroy was here' graffiti tag during the second World war.

Frank&Robbert / Robbert&Frank?
This artist duo from Ghent creates art based on a multiplication of visual arts, video work, theater and performances. The core of their work is transformation on the one hand and power on the other. They build an absurd universe with its own logic and code language. Their creations are influenced by American image culture, symbols and rituals, news, religion and space.

PRACTICAL INFORMATION:
When?

From Monday, September 4th at 9:30 to Friday 8th September at 17:00 with showtime on Saturday, September 16th at our festival SPOT ON.
Who can participate?
Art college students, (semi-) professional artists with an interest in image, space and performance (+18).
Language?
The spoken languages during the masterclass are English, French and Dutch.
Where?
Destelheide, Dworp (near Brussels)
What is the price?
195 euros, nights and meals in Destelheide included.
Where to sign up?
http://www.destelheide.be/project-kilroy-was-here
There are only 8 places planned for this unique project, so don’t wait to apply!