Artforum - Kleefkruid

Kleefkruid is een inclusie dansproject waarbij jonge mobiele en minder mobiele dansers uitgedaagd worden om hun grenzen te verleggen. Zowel ervaren als mindervalide dansers zullen onder leiding van Goele Van Dijck (dansdocent, Nat Gras) en Frauke Marien (PARTS) vertrekken vanuit improvisatie en moderne danstechnieken om tot een hedendaagse choreografie te komen.

Met dit project wil Artforum de inclusiegedachte zichtbaar maken op het podium: dansers met en zonder fysieke handicap werken samen aan een voorstelling vanuit zichtbare en onzichtbare gelijkenissen en verschillen.

Kleefkruid is een inclusieve dansproductie met live hedendaagse klassieke muziek. Twaalf jongeren gaan elk op zoek naar hun manier om te groeien, te hebben, te krijgen en te zijn. Ze zoeken contact op en maken zich dan weer los om aan een andere omgeving te kleven. Ze worden op het podium bijgestaan door vier muzikanten van HERMESensemble. Hanne Deneire schreef speciaal voor dit project een nieuwe muziekcompositie.

Fotoalbum