Artiest in huis - Larf! - Me Brommer is Kapot

Verschillende jongeren ontmoeten elkaar in een uithoek van de stad, ze proberen zichzelf te vinden door gevoelens en hun gedrag met elkaar te confronteren. De energie dat hieruit ontstaat kanaliseren ze in één groot feest. Tijdens het feest worden ze geconfronteerd met zichzelf als een individu, met hun identiteit. Dit gevoel hebben ze gemeenschappelijk en hiermee de mogelijkheid om samen een nieuwe realiteit te creëren. 

De jongeren die geselecteerd zijn voor de voorstelling hebben al enkele jaren ervaring met het spelen. Zij zijn tussen 11 en 21 jaar.

Wie is Larf!

Larf! is een theaterhuis voor kinderen en jongeren in Gent en organiseert theatereducatieve activiteiten voor kinderen vanaf 6 jaar. Het huis werkt met ervaren dramadocenten en theatermakers, biedt kansen aan jongeren die podiumervaring willen opdoen en maakt jaarlijks een theatervoorstelling met kinderen en jongeren. Daarnaast biedt Larf! medewerking aan amateurtoneelgezelschappen, Culturele Centra, …
 
Vanuit een passionele gedrevenheid geeft Larf! kinderen en jongeren de kans om de kunstvorm theater tot een deel van hun leven te maken. Dit gebeurt door theatereducatieve activiteiten aan te bieden en een platform voor jonge, creatieve mensen te realiseren. De educatieve werking heeft persoonsvormende, artistieke en cultuurparticipatieve leerdoelen voor ogen.
 
Spelenderwijs en in een niet-formele leer- en theateromgeving leren de kinderen en jongeren theater maken. Het proces dat het kind of de jongeren doorloopt kan kortstondig of langdurig zijn, van een prikkel tot een intensief engagement. Hierdoor maken kinderen en jongeren zich de culturele en artistieke omgeving eigen. Ze verruimen hun wereldbeeld en ontplooien zich creatief waardoor ze bewust denken, hun relativeringsvermogen aanscherpen en betekenis kunnen geven aan hun leven.
 
Larf! is een open jeugdtheaterhuis met theatereducatie als kerntaak. Larf! organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren waarbij ze de kans krijgen om al lerend te onderzoeken wat theater maken inhoudt, door theater te beleven, ideeën en creativiteit uit te wisselen, erover te reflecteren, te creëren, te presenteren en elkaar te inspireren.