Artiest in huis - Rits regie 2de jaar

De studenten van het tweedejaar regie van het Rits in Brussel komen twee weken aan een persoonlijk project werken in Destelheide onder begeleiding van docent Geert Opsomer. Deze residentie is het begin van een langer samenwerkingstraject tussen Destelheide en het Rits.

Website Rits regie

Waarom Regie aan het Rits?

Ge wilt uw kas uitvegen omdat ze uitgeteerd is van zoveel onrecht en miserie in de wereld, van zoveel wrevel over hoe het zou kunnen zijn, van zoveel gebrek aan schoonheid, poëzie, verbeelding. Ge hebt daar een duidelijk standpunt over. Ge ziet dat anders. Ge verbeeldt u dat anders. Al twijfelt ge, vaak en veel, ge voelt u kwetsbaar en krachtig tegelijk. Maar ge wilt het erover hebben. Met mensen op een scène die iets zeggen aan andere mensen in een zaal. Of die andere mensen zitten rond uw vertelling of ze staan recht en worden uitgedaagd mee te reflecteren.

Ge zijt een zoeker van nature, ge stelt u open op, naar mensen, naar de wereld. Ge kijkt, ge luistert, ge leert bij als mens, ge voelt u groeien als mens.

Ge laat uw kar niet zomaar achter ieders paard spannen, Brabander of Arabisch volbloed, ge denkt liever zelf of ge wilt toch eens proberen de kar voor het paard te spannen, gewoon om het eens te proberen, om het eens geprobeerd te hebben. En te leren van dat experiment. Ge zijt tenminste in de zone geweest waarvan iedereen zei: NO GO ZONE.

Ge brandt vanbinnen om toneel maken, of dat nu met een scherm, een tekst, objecten, poppen of acteurs is. Ge hebt lak aan al die hokskes. Ge voelt u vrij vanbinnen, ge hebt lef, doorzettingsvermogen en goesting, grote goesting. Ge durft het nog niet goed luidop zeggen, maar ge gaat het doen. Goesting kruipt waar ze niet gaan kan.

Ge wilt uitgedaagd worden, door docenten die u prikkelen, die uw blikveld verruimen, die aarzelend meedenken, niet hoe het moet, maar hoe het kan. Ge kunt met hen in vertrouwen werken. Ge voelt u geen student, maar een artiest, een junior, één in wording, maar een artiest, wiens of wier potentie ontwikkeld wordt.

Ge wilt een spons zijn en alles opzuigen: alle waters, zout, brak, zoet. Teksttheater, bewegingstheater, dans, performance, cabaret, jeugdtheater, multimedia-theater, .....Weg met die hokjes, alles, de wereld ademt, ik ook, denkt ge.

Ge wilt discussiëren met uw geestesgenoten maar vooral met hen die met u van mening verschillen, banale geesten zoeken verbanden, artistieke geesten verschillen. Ge wilt het verschil. Dat wat u onderscheidt van de anderen. Het moet knallen, zonder wrijving geen glans. En ge wilt Mister Proper zijn. Maar dan vuil.

Ge wilt leren werken met taal, de materialiteit én de inhoud ervan, de techniciteit om ze te hanteren, ge wilt leren werken met objecten, met projectie, met acteurs, helderder leren denken, voelen. Raken, doen nadenken, de zintuigen in verwarring brengen. Ontregelen. Want ge zijt niet zo voor regels. Al moet ge ze misschien eerst begrijpen en leren om ze dan ver weg te gooien.

Het brandt, het blijft branden, dus ge moet er iets mee, op die scène. Wat is dat dan een scène? Hoe bespeel ik die? Met welke middelen? Hoe geef ik die vorm? Met welke kleuren? Hoe plezant mag dat zijn? Hoe pervers mag dat zijn? Wat is ruimte? Hoe acteer je binnen verschillende ruimtes? Wat is een tekst begrijpen? Begrijp ik de wereld wel? Begrijp ik mezelf wel?

Stef De Paepe

Vakhoofd Regie