Congres Teatro de los Sentidos

Het 'theater van de zintuigen' komt naar Destelheide!

Van 7 tot 14 juni geeft het beroemde Teatro de los Sentidos uit Barcelona een masterclass over hun unieke theatertaal aan een kleine groep deelnemers (nog enkele plaatsjes vrij!).

Op zaterdag 14 juni nodigen we een breder publiek uit voor een eendaags congres over Teatro de los Sentidos en hun regisseur Enrique Vargas.

De prikkelende voorstellingen en betoverende labyrinten van dit gezelschap uit Barcelona zijn te zien van Zuid-Amerika tot op De Zomer van Antwerpen. Teatro de los Sentidos laat het primaat van de tekst achter zich en zoekt via spel en zintuiglijke ervaringen naar wat mensen met elkaar verbindt.

Het congres wordt zeker geen dag vol droge lezingen, maar – zoals past bij de stijl van Teatro de los Sentidos – eerder een bijzonder ontmoetingsmoment waarin interviews met Enrique Vargas en artistieke verwanten afgewisseld worden met filmbeelden, muziek en live performances. Dit unieke congres staat open voor alle geïnteresseerden die deze vernieuwende theatertaal beter willen leren kennen: professionele of amateurkunstenaars, docenten, leerkrachten, jeugdwerkers…

Programma zaterdag 14 juni: Destelheide, Dworp.

10u30: Onthaal en koffie

11u: Praktisch gedeelte: toonmomenten Masterclass en/of introductieworkshop met de leden ven Teatro de los Sentidos

13u: Lunch

14u: Gespreksrondes (in het Engels) met Enrique Vargas en andere artiesten, experts en deelnemers aan de Masterclass, afgewisseld met interventies in woord, beeld en muziek.

Naast een algemene context over Teatro de los Sentidos is een van de centrale thema's 'the poetics of coincidence', 'de poëzie van het toeval'. Er wordt dieper ingegaan op vragen als 'Wat is een ervaring?' en 'Wat is de relatie tussen ervaring en informatie?'. Of zoals Enrique Vargas het zelf zegt: "Ieder ervaring brengt informatie met zich mee, maar niet alle informatie brengt ervaring mee"...

18u: Diner (facultatief)

19u30: Feestelijk avondluik (facultatief) met verhalen door Enrique Vargas, veel stof tot napraten op ons zomerse terras en een muzikale afsluiter in de bar en op de dansvloer!

Het is mogelijk om te blijven overnachten op vrijdag 13 juni en zaterdag 14 juni. Vermeld dit op je inschrijvingsformulier.

Deze masterclass is VOORBIJ.

Prijs: 20 euro (inbegrepen: congres, performances en driegangenlunch) + ev. kosten voor extra overnachtingen en avondmaal.

Lees hier een interview met regisseur Enrique Vargas.

Tot in Destelheide!

The ‘theatre of the senses’ is coming to Destelheide!

From 7 to 14 June, the renowned Teatro de los Sentidos is giving a masterclass about their unique theatrical language for a small group of participants (there are still a few places left!). 

On Saturday 14 June we are inviting a wider audience for aone-day conference about Teatro de los Sentidos and their director Enrique Vargas.

The exciting shows and magical labyrinths of this special company can be experienced from South America to Antwerp during its summer festival. Teatro de los Sentidos leaves the primacy of the text behind and looks for what connects people via play and sensory experiences.

The conference is definitely not going to be a day full of theoretical lectures, but rather – fitting to the style of Teatro de los Sentidos – a special meeting in which interviews with Enrique Vargas and related artists will be interspersed with images from films, music and live performances.

This unique conference is open to all those interested in getting to know this innovative theatrical language better: professional or amateur artists, school or university teachers, youth workers…

Programme: Saturday 14 June, Destelheide, Dworp

10:30 a.m.: Welcome and coffee

11 a.m.: Practical part: small showings Masterclass and/or introductory workshop with the members of Teatro de los Sentidos

1 p.m.: Lunch

2 p.m.: Discussion (in English) with Enrique Vargas and other artists, experts and participants in the Masterclass, interspersed with spoken word interventions, images and music.

One of the topics this afternoon is the so called 'poetics of coincidence'. Besides a general introduction on Teatro de los Sentidos and the way they work, questions like 'What is an experience?' and 'What is the relation between experience and informations?' will be discussed. Because, like Enrique Vargas says, "Every experience permits information, but not every information permits experience"...

6 p.m.: Dinner (optional)

7:30 p.m.: Evening programme (optional): performances by Enrique Vargas, concert and summer evening on our terrace or on the dance floor.

Accommodation is available for Friday 13 June and Saturday 14 June. If you wish to book accommodation, please mention this on your registration form.

THIS CONGRESS IS ALREADY OVER.

Price: 20 euros (this includes the conference, performances and a three-course lunch) + optional costs of overnight accommodation and evening meal.

Read an interview with director Enrique Vargas here.

We hope to see you in Destelheide!


Caixa d'Eines del Teatro de los Sentidos is supported by Generalitat de Catalunya and Ajuntament de Barcelona. www.teatrodelossentidos.com