Desolation Nation

Elke 3 maanden palmt een nieuwe expo de grote hal van Destelheide in. Daarmee willen we de verbeelding prikkelen van de jongeren die hier verblijven, en hen inspireren door hen te confronteren met uitdagende vormen van beeldende kunst. Voor deze expo gaan we nog een stapje verder en dragen we de rol van inspirator en curator over aan de jeugd zelf.

Onder de noemer Curating the Young, een project van AmuseeVous, werkten verschillende jongerenteams de programmatie en communicatie van deze expo uit.
17 (!!) kunstenaars werden geselecteerd en hoewel hun werk van een grote diversiteit is, vonden ze elkaar, aldus de curatoren, in gemeenschappelijke thema's als 'de zoektocht naar identiteit', '(dis)connectie' en 'nalatenschap'. De expo kreeg dan ook de titel 'Desolation Nation' - as they grow roots' mee: een tentoonstelling als landschap met mogelijke paden om in te slaan of links te laten liggen.

Om je op weg te zetten in je tocht doorheen de expo ontwikkelde Curating the Young een 'flowchart', waarbij je via verschillende vragen ontdekt welk kunstwerk het best bij jouw persoonlijkheid past.

 

DE EXPO VAN CURATING THE YOUNG LOOPT VAN 3 JULI TOT OKTOBER 2019 TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN DESTELHEIDE.

 

DESOLATION NATION - as they grow roots

Welke roots bepalen wie jij bent? Wat is de kern van jouw bestaan?

Haastig, onuitputtelijk en eindeloos is de zoektocht naar onze kern. Het ontdekken van deze identiteit en het trouw blijven aan onszelf lijkt wel het mantra van onze samenleving, de top van de prioriteitenlijst. Is de zoektocht voor iedereen verplichte kost?

De zoektocht lijkt een desolate, eenzame weg. Toch toetsen we onze identiteit voortdurend af aan de ander. We hebben de anderen nodig, al was het maar om ons te bevestigen in ons mens-zijn. Een bevestiging waar meer en meer naar gehunkerd wordt, als een onvervulde wens. De wereld raakt meer en meer bevolkt, toch lijkt connecteren steeds moeilijker.

Met Desolation Nation reflecteert Curating the Young over identiteit, (disc)connectie en nalatenschap. Destelheide wordt ons eigen desolate landschap, waar we 17 jonge kunstenaars uitnodigen om met elkaar in daloog te treden. De tentoonstelling is een ontmoetingsplek met thema's die ofwel parallel lopen, ofwel rechtlijnig tegenover elkaar staan. Wat je uit de ontmoeting meeneemt, is onbepaald. Sommige werken kunnen afschuw opwekken, anderen reiken misschien een herkenbaar thema aan. Desolation Nation kan sprekend zijn of net niets zeggen. De keuze ligt bij jou of je al dan niet de connectie aangaat.

Goede reis!

 

CURATING THE YOUNG

Onder de noemer Curating the Young, een traject dat uitgaat van AmuseeVous, bouwt een groep jongeren een volledige tentoonstelling op from scratch. Cureren, organiseren, communiceren… de jongeren klaren de klus zelf, begeleid door ervaren coaches. Het resultaat is een expo van, voor en door jonge artistieke mensen.

Wie is Curating the Young? Waarom Curating the Young? Lees het allemaal in het interview met de initiatiefnemers in ons DHHB-infomagazine.

De werken in deze expo zijn, hoe divers ook van vorm, verbonden door eenzelfde soort thematiek, die heel erg raakt aan de leefwereld van de jonge curatoren.

 

 

 

FLOWCHART - welk Desolation-Nation kunstwerk ben jij?

"Goh, ik heb niet echt iets met kunst."

Een vaak gehoorde opmerking. Voor deze expo ontwikkelde Curating the Young daarom een 'flowchart' waarbij je via simpele vragen kan uitvissen welk kunstwerk het best bij jou past,
want misschien heb jij niet echt iets met kunst, maar heeft de kunst wel iets met jou!

 

 

 

 

DESOLATION NATION - as they grow roots kwam tot stand door de samenwerking van Destelheide & Hanenbos met Curating the Young, een project van AmuseeVous.