Groepen

Volgende groepen kunnen in Hanenbos terecht:

A. Niet professioneel jeugd en volwassenen:

 • A1 Jeugd:

  • Jeugdwerkinitiatieven die door de Vlaamse Gemeenschap erkende kadervorming in het jeugdwerk organiseren
  • Jeugdwerkinitiatieven van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap, een provinciebestuur, een gemeentebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • A2 Jeugd:
  • Scholen, medisch-pedagogische instellingen, instellingen uit de bijzondere jeugdzorg
  • Studentenverenigingen met activiteiten in klassikaal, in leefgroep- of groepsverband
  • Organisaties voor kinderen en jongeren met een handicap
  • Organisaties voor kinderen en jongeren binnen de sportsector
  • Buitenlandse jeugdgroepen
 • A3 Volwassenen:
  • Organisaties binnen het sociaal-cultureel werk of de amateurkunsten, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, hun plaatselijke en provinciale afdelingen
  • Organisaties binnen de sportsector, welzijnssector, derdewereldbeweging, natuur- en milieusector en organisaties met een dienstverlenende functie, hun plaatselijke en provinciale afdelingen
  • Provinciale diensten
  • Gemeentelijke diensten
  • Gezinnen en individuele reizigers
  • Buitenlandse groepen

B. Professioneel jeugd en volwassenen:

 • Organisaties die vorming geven in de professionele sector
 • Professionele organisaties en bedrijven
 • Initiatieven met winstgevend doel
 • Profitorganisaties

Raadpleeg onze tarieven en reserveringstermijnen via deze link.