Internationaal - Raad van Europa

In april kregen we het goede nieuws dat Destelheide als eerste jeugdcentrum in België en als zesde in Europa het Quality Label van de Raad van Europa toegekend krijgt voor de periode 2016-2018. Een bekroning waar we trots op mogen zijn! In mei trokken we ook naar Servië om good practices uit te wisselen op het jaarlijkse European Platform of Youth Centres.

Quality what?

Het Quality Label wordt op Europees niveau uitgereikt aan centra met een focus op jeugdwerk en non-formeel leren. De centra dienen gelinkt te zijn aan nationale overheden en te beschikken over een eigen infrastructuur (met mogelijkheden tot catering en overnachting) waarin het mogelijk is om activiteiten met jongerengroepen te organiseren. Ieder centrum moet ook beschikken over een eigen educatief team om (internationale) activiteiten te ontwikkelen binnen het eigen profiel.

De Raad van Europa waakt erover dat de waarden die zij vooropstellen in hun Europees beleid ook in de gehele werking van de erkende centra terug te vinden zijn. Het gaat hier voornamelijk over tolerantie, toegankelijkheid, duurzaamheid, klantvriendelijkheid, participatie, intercultureel leren en sociale inclusie.

De Raad van Europa was vol lof over het duidelijke profiel van Destelheide als centrum voor jeugd, kunst en creatie. Daarnaast werd ook onze expertise in kunsteducatie geprezen, net zoals onze plannen om Destelheide met het Masterplan de komende jaren verder op de kaart te zetten als "a leading youth facility in Flanders".

Destelheide ontvangt het Quality Label voor de periode 2016-2018. Driejaarlijks wordt het centrum opnieuw geëvalueerd en onderzocht of de aanbevelingen van de Raad van Europa verder opgevolgd werden. Voor de toekomst van Destelheide betekent dit dat we meer dienen in te zetten op het uitwerken van internationale activiteiten en ons centrum meer internationaal zullen promoten. Daarnaast zullen we ook educatief materiaal ontwikkelen dat het werkveld inspireert en dienen we nog meer in te zetten op sociale inclusie.

Platform meetings

In mei trokken we naar het zesde Europees Platform voor Jeugdcentra, ditmaal in het Ecocentrum Radulovacki in Sremski Karlovci in Servie. Naast de landen die reeds het Quality Label ontvingen (Slovenië, Finland, Turkije, Portugal, België, Servië) nemen ook andere internationale jeugdcentra deel. De bedoeling van deze samenkomst is om op internationaal niveau een netwerk van jeugdcentra uit te bouwen, ervaringen uit te wisselen en de diverse lidstaten te ondersteunen in de verdere uitbouw van hun jeugdcentra volgens de standaarden van de Raad van Europa.

Lies Jacob van Destelheide nam deel aan lezingen en workshops over diverse aspecten zoals sociale inclusie, human rights education, non-formeel leren, duurzaamheid en werken met minderheidsgroepen. Het Ecocentrum is een klein maar fijn verblijfscentrum dat werkt zonder subsidies, maar wel beschikt wel over diverse sponsers en internationale fondsen. Hun (internationale) activiteiten focussen zich op natuureducatie en duurzame ontwikkeling. Deze spelen zich af in de directe groene omgeving en een plaatselijk natuurgebied aan de Donau. Hun werking draait vooral op de bijdrage van heel veel vrijwilligers en gemotiveerde freelance-begeleiders. Het Ecocentrum kreeg tijdens het Europees Platform ook het Quality Label uitgereikt. Een onderscheiding waar ze trots op zijn en waarop geklonken diende te worden met de Servische raki.

Lies Jacob