Masterclass Teatro de los Sentidos

Het theater van de zintuigen. Onder dit motto maakt Teatro de los Sentidos (Barcelona) prikkelende voorstellingen die van de Zomer van Antwerpen tot Zuid-Amerika te zien zijn. In Destelheide geven artistiek leider Enrique Vargas en enkele medewerkers van hun educatieve platform Caixa d'Eines een unieke masterclass voor slechts twin­tig deelnemers. Scherp je zintuiglijke gevoeligheid aan, ontwikkel een licha­melijk geheugen en vertrek vanuit spel om een artistieke interventie op te zet­ten die focust op de beleving van de toe­schouwers. Deze workshopweek staat open voor iedereen die zich wil verdie­pen in de ervaringsgerichte theatertaal van Enrique Vargas: kunstenaars, docenten, jeugdwerkers, leerkrachten, filosofen… Er is geen specifieke voorkennis of ervaring nodig. Deze master­class wordt in het Engels gegeven. We starten op zaterdag 7 juni in de voormiddag en eindigen zaterdag 14 juni in de vooravond na afloop van het congres over Teatro de los Sentidos en Enrique Vargas.

Deze masterclass is VOORBIJ.

The poetics of the senses. From this starting point, Teatro de los Sentidos (Barcelona) develops immersive experiences that tour from Antwerp to South America. In Destelheide, artistic director Enrique Vargas and company members of their educational platform Caixa d'Eines teach a unique hands-on masterclass for only twenty participants. Explore the power of body memory, sensorial languages and elaborated games to make artistic interventions focussing on the experience of the public. This masterclass is open for everyone who is interested in the work of Teatro de los Sentidos: artists, educators, youth workers, teachers, philosophers… No previous training or specific skills are required. This masterclass will be given in English. We start on Saturday 7 June in the morning and end on Saturday 14 June in the early evening after the congress about Teatro de los Sentidos and Enrique Vargas. 
 
This masterclass is ALREADY OVER.
 

 
On Saturday 14th of June, we organised an international congress in Destelheide about Enrique Vargas and Teatro de los Sentidos in Destelheide. This is open for everyone who is interested.
 
Caixa d'Eines del Teatro de los Sentidos is supported by Generalitat de Catalunya and Ajuntament de Barcelona. www.teatrodelossentidos.com