Zomeracademie 17-23 juli 2017

Je verblijft in volpension. Overnachtingen en maaltijden inbegrepen.

Foto's en opnames / Photos and recordings

Ik ga ermee akkoord dat foto's / afbeeldingen / opnames die tijdens de Zomeracademie worden gemaakt, door de initiatiefnemende organisaties kunnen gebruikt worden voor educatieve of promotionele doeleinden. Dit enkel met het oog op het aankondigen of kenbaar maken van de volgende edities van de Zomeracademie.

I agree that photos or recordings being made during the Summer Academy can be used by Destelheide or De Veerman for educational or promotional purposes, only for announcing the next editions of the Summer Academy and for no other purposes.

Adresgegevens / Address informations

Ik ga ermee akkoord dat mijn adresgegevens terecht komen in het bestand van Destelheide. Deze gegevens worden enkel gebruikt op u op de hoogte te houden van de activiteiten van Dharts en van de coproducenten van de Zomeracademie. Conform de privacywet van 8 december 1998 kan u uw gegevens steeds inzien of wijzigen.

I agree that my address informations are added to the database of Destelheide. These informations are only used to communicate the activities of Dharts and the coproducers of the Summer Academy. Conform the privacy law of December 8th 1998 it is always possible to revise your informations.

Ik bevestig dat ik alle praktische info en voorwaarden gelezen heb en ermee akkoord ga.

I agree on all the practical informations and conditions and conform that I read them.