“Er kan nooit genoeg creatief jeugdwerk zijn"

Al jaren komt Jonge Helden, het voormalige Crefi, naar Destelheide voor animatorcursussen, instructeursopleidingen en themakampen. Tessa Amelynck en Reinhard De Jonghe zijn anciens en bekende gezichten van Jonge Helden. Algemeen coördinator Jan De Troyer is dan ook erg trots omwille van hun expo dit najaar bij ons. “Het is zo belangrijk om kansen te geven aan jonge kunstenaars, en Destelheide doet dit.”

Welke rol spelen Tessa en Reinhard binnen Jonge Helden?

Jan De Troyer: “Tessa en Reinhard draaien al vele jaren mee als vrijwilligers binnen de organisatie. Ze dragen echt de ‘gekleurde veren’ van Jonge Helden. Niet alleen zijn ze erg sterk op muzisch vlak, ook in spel en begeleidershouding zijn ze toppers. Ik ben dan ook fier dat we zo’n mensen bij onze organisatie mogen rekenen. Tessa en Reinhard hebben natuurlijk al veel ‘kilometers’ op hun teller, maar ook vrijwilligers die nog maar net meedraaien, zijn even waardevol voor Jonge Helden.”

Wat vind je van de kunstwerken van Tessa en Reinhard?

“Ik zag laatst een tentoonstelling van hen in Gentbrugge, en dat was prachtig. Hun werk is erg verschillend. Reinhard maakt grote impressies van landschappen met sterke abstracties in kleur en vorm. Tessa daarentegen maakt meestal kleine en verfijnde tekeningen die juist heel figuratief zijn. Normaal zou je beide stijlen niet snel in eenzelfde tentoonstelling tegenkomen, maar omdat ze elkaar goed kennen en geregeld samenwerken binnen Jonge Helden, klopt het wel dat ze samen exposeren.”

“Ik vind het overigens bijzonder belangrijk dat organisaties zoals Destelheide kansen creëren voor jonge kunstenaars. Niet enkel artiesten die hun schilderijen voor 200.000 euro kunnen verkopen op veilingen tellen mee, ook jonge en nog minder bekende kunstenaars verdienen het om op een piëdestal geplaatst te worden. Want op kunstvlak is wat zij maken even waardevol. De appreciatie ligt bij de ontvanger en die krijgt via deze expo Destelheide een kans om dit werk te bekijken.”

Hoe was de afgelopen zomer voor Jonge Helden?

“Zeer geslaagd! Voor mij is het belangrijkste criterium toch nog altijd dat kinderen en hun ouders  tevreden zijn over onze activiteiten. Tijdens de zomer organiseerden we een barbecue voor onze vrijwilligers en daar hingen we alle positieve reacties die we binnenkregen op een grote muur. Onze animatoren moesten dan proberen achterhalen welk compliment bij hun kamp of speelweek paste. Onbegonnen werk natuurlijk (lacht). We hebben enkele personeelswissels gehad tijdens de vakantie, wat niet evident was omdat we in die periode op volle speed draaien. Maar de positieve feedback die je krijgt van de deelnemers en de vrijwilligers geeft genoeg voldoening om er voor te blijven gaan.”

Waarom veranderde de naam Crefi recent in Jonge Helden?

“Onze organisatie zit al enkele jaren in een transitie. Crefi was vroeger de jeugddienst van de Gezinsbond, we waren ook gevestigd bij hen in de Troonstraat in Brussel. Toen we onafhankelijk werden en van locatie verhuisden, merkten we dat het goed was om onder een nieuwe naam en een opgefrist imago verder te gaan. In onze nieuwe communicatiecampagne legden we enkele andere klemtonen. Zo spreken we in onze slogan niet meer over muzisch werken, maar over creatief jeugdwerk. Hoewel er in de praktijk weinig verandert, is dit is een meer wervende boodschap. Ons logo is een mannetje met een mutsje op met horens. Eén horentje is echter afgebroken, wat een knipoog is naar het idee dat je bij ons niet perfect hoeft te zijn of braaf in de pas moet lopen. Er mag een hoek af zijn, iedereen is welkom bij Jonge Helden. Het plezier zit in het spelen en de beleving, niet in het halen van het beste resultaat. We focussen eerder op het proces dan op het product.”

Verandert er de komende jaren ook iets in jullie aanbod?

“We stemmen onze activiteiten natuurlijk goed af op de evoluties in het jeugdwerklandschap. Zo is er al enkele jaren een groeiende vraag naar externaatkampen waar de kinderen niet blijven logeren. Ook zijn het aantal vragen van gemeenten gestegen om speelweken in hun opdracht te organiseren in de vakantieperiodes. In de nabije toekomst zullen we met Jonge Helden op beide tendensen inspelen, maar vanuit onze eigen sterkte. Dat wil zeggen dat we geen losse spelletjes zullen spelen, maar ook op onze speelweken op een thematische, muzikale en creatieve manier te werk gaan.”

“We blijven even hard inzetten op vorming. We hebben de afgelopen jaren een grote expertise opgebouwd, zowel in laddercursussen (animator, hoofdanimator, instructeur, FT) als themacursussen zoals grime en vertelanimator. Als kleine organisatie kan je door je vormingsaanbod een grote impact hebben op het jeugdwerkveld. Veel jongeren volgen bij ons een animatorcursus en gaan vervolgens aan de slag bij andere organisaties, waardoor we onze methodiek en visie over het hele jeugdwerklandschap kunnen verspreiden.”

Recent waren er heel wat veranderingen in de regelgeving over kadervorming in het jeugdwerk. Heeft dit een effect op Jonge Helden?

“De Vlaamse Overheid wil dat er in het jeugdwerk meer competentiegericht gewerkt wordt. Omdat we hier in het verleden met Jonge Helden al sterk op ingezet hebben via ons animator-groeiboekje, was dit niet zo’n grote omschakeling voor ons. De Vlaamse Overheid probeert door nieuwe, uniforme kadervormingsregels de kwaliteit beter te bewaken van de verschillende jeugdwerkorganisaties en dat vind ik goed. Ik geloof ook dat ondanks deze standaardisering iedere organisatie nog steeds zichzelf zal kunnen blijven. De ziel van Jonge Helden zal hierdoor niet verdwijnen.”

Wat is jullie unique selling point?

"Een grote zachtheid en openheid, denk ik. Jonge Helden is geen organisatie waarbij je stoer of productgericht moet zijn. Wij proberen iedere jongere zich op zijn of haar eigen manier te laten ontwikkelen. Hierbij hanteren we de kunsten, niet als een doel op zich, maar als een middel.”

Dat is ook wat een verwante organisatie zoals Koning Kevin doet, die ook regelmatig te gast zijn in Destelheide en net zoals jullie in het Leuvense gevestigd zijn.

“Onze visie op muzisch jeugdwerk sluit inderdaad heel nauw aan bij die van Koning Kevin. Maar ik ervaar dit zeker niet als concurrentie: Koning Kevin is een pracht van een organisatie! Van mij mogen er nog vijf andere Koning Kevins bijkomen, want er kan nooit genoeg creatief jeugdwerk zijn (lacht)!”

Waarom is jullie hoofdkwartier verhuisd van de rand van Mechelen naar het centrum van Leuven?

“We zitten nu in het midden van de stad, een plek die voor onze vrijwilligers zeer bereikbaar is. Vroeger maakten we er een prioriteit van om ons depot naast ons kantoor te hebben, maar dit hebben we losgelaten. Hierdoor werd het haalbaar om onze kantoren in een prachtig pand in Leuven onder te brengen. Ons magazijn is nu gevestigd in Boortmeerbeek.”

Tot slot: waarom komen jullie met Jonge Helden zo graag naar Destelheide?

“Goh, om zoveel redenen... Destelheide is een uniek en prachtig centrum. Qua accommodatie is het niet te kloppen en ook de dienstverlening is zeer goed. Destelheide maakt de bewuste keuze om de deuren open te stellen voor het jeugdwerk, waardoor een verblijf betaalbaar is. Mocht Destelheide niet bestaan, zouden we geen geschikte lokalen hebben om te dansen of met verf te kliederen, waardoor onze animatorcursussen zeker niet meer zouden kunnen doorgaan in het huidige concept.”

“Destelheide is ook een heel ambitieus en professioneel centrum. Dat straalt af op de groepen die er verblijven. Zelf ben ik ook[JDT7]  recent lid geworden van de Algemene Vergadering van ADJ vzw en denk ik mee na over het toekomstbeleid van Destelheide en De Hoge Rielen. Op die manier ga ik een engagement aan om ons met Jonge Helden ook in de toekomst te verbinden met Destelheide.”

Filip Tielens

www.jongehelden.be