Bert Pieters gaat graag diep in DH

We ontmoeten Bert Pieters, sinds enkele maanden coördinator bij zZmogh, in de zZmoghfabriek in Sint-Amandsberg, waar de kunsteducatieve organisatie sinds een jaar huist. Bert vertelt over zijn verleden en dat van zZmogh, over het bizarre uur waarop hij moest solliciteren voor zijn functie, en over zijn ‘diepgaande’ relatie met Destelheide.

“zZmogh organiseert voornamelijk kunstprojecten met kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar. Op een actieve en speelse manier willen we de creativiteit van deze kinderen uitdagen en samen tot een voorstelling, een toonmoment of een tentoonstelling komen. Onze kunstprojecten vinden steeds vaker plaats in onze zZmoghfabriek. Deze is gelokaliseerd in de Gentse Dampoortbuurt, een dichtbevolkte wijk waar veel arme mensen wonen, die van kunst soms toch een beetje vreemd opkijken. Dikwijls werken we met kinderen en scholen uit de buurt, maar daarnaast rijden we met onze zZmogh-camionette ook naar andere scholen, culturele centra of jeugddiensten in heel Vlaanderen. zZmogh organiseert eveneens vorming voor begeleiders die met kinderen (zullen) werken, en hiervoor komen we vaak naar Destelheide. Zo bieden we creastages aan het Hoger Onderwijs aan en dompelen we studenten gedurende een meerdaags verblijf helemaal onder in de wereld van de kunsten. Of we werken een muzische stage uit waarbij studenten zich verdiepen in één discipline, hun eigen creatieve vaardigheden ontwikkelen en didactisch inzicht krijgen om met deze discipline in de klas aan de slag te gaan.”

“Er zijn sommige hogescholen die redeneren dat het handiger zou zijn om vorming te organiseren in onze lokalen in Gent, omdat de studenten dan ’s avonds naar huis kunnen, maar zelf gaan we het liefst naar Dworp om sessies te geven. In Destelheide hangt er immers een speciale werksfeer, ontmoet je andere groepen, en is het mogelijk is om ’s avonds een activiteit te doen die losstaat van de creastages. We komen telkens voor drie à vijf dagen met de studenten naar Destelheide. Meestal geven we vorming aan de lerarenopleiding, zowel kleuter- als lager onderwijs, maar ook met leerlingen uit het zesde of zevende jaar jeugd- en gehandicaptenzorg, of studenten sociaal-cultureel werk en orthopedagogie komen we geregeld naar Dworp. Destelheide is een goede plek om diep te gaan (lacht)… in het werk.”

Examens verbeteren tijdens de sessies

“Veel studenten hebben geen idee wat muzisch werken juist is, al kennen ze vaak wel wat theoretische kaders uit een of andere pedagogische les. Tijdens de stages in Destelheide willen we hen vooral laten proeven van kunst op hun eigen niveau. We prikkelen hen en laten hen ideeën opdoen, en werken telkens toe naar een toonmoment. Daarna leggen we de link naar hoe ze zelf een muzische les voor kinderen in elkaar kunnen steken. Met de Hogeschool Gent hebben we de afspraak dat de studenten aan het einde van de creastage een dag naar een lagere school gebracht worden om hun project zelf al eens te testen met kinderen. We werken met zZmogh steeds op maat: met sommige hogescholen werken we in het eerste jaar enkel naar een toonmoment toe, om dan in het tweede jaar terug te komen om te kijken hoe ze dit kunnen toepassen voor een klas. Sommige hogescholen hebben bijvoorbeeld zelf al een docent beeld of drama in huis, en dan proberen wij in Destelheide met de studenten complementair te werken in de andere kunstdomeinen.”

“Tijdens onze sessies zijn er drie verschillende houdingen die de docenten van hogescholen aannemen. Soms doen ze actief mee – we moedigen dit zeker aan – en soms observeren ze hun studenten. Docenten weten trouwens zeer goed wanneer ze best zouden meedoen of best aan de kant gaan zitten om hun studenten geen onveilig gevoel te bezorgen. Maar af en toe zien we de docenten helemaal niet in onze sessies: dan gebruiken ze die momenten voor teamvergaderingen of om examens te verbeteren – tja, dat moet ook gebeuren zeker? (lacht).”

Solliciteren tijdens de Gentse Feesten

“Ik ben sinds november 2011 coördinator van zZmogh. Daarvoor heb ik les gegeven in het middelbaar- en avondonderwijs, en heb ik zelfs even aan de universiteit gewerkt. Ik was aan de slag bij Steunpunt Jeugd toen men mij de vraag stelde of ik niet in de algemene vergadering van zZmogh wilde zetelen, omdat ik de beleidservaring had en vroeger ook reeds als docent nog bij zZmogh actief was geweest. Plots was er dan de zoektocht naar een nieuwe coördinator.”

“De sollicitatiedag ging door tijdens de Gentse Feesten vorig jaar, op een zondagochtend om 9 uur – dat is echt peilen naar het engagement van mensen (lacht). Na een aantal proeven en een rollenspel hebben ze mij dan uiteindelijk geselecteerd als coördinator.”

“zZmogh is opgericht in 1999 en ooit ontstaan uit het brein van Peter Spaepen en Geert Groffen. Zij hadden allerlei ideeën die ze niet bij andere organisaties kwijt konden. In 1999 werd zZmogh dan opgericht. De eerste vijf jaar zijn we een vrijwilligersorganisatie geweest met enkele projecten her en der. Pas sinds 2006 is zZmogh erkend als een professionele organisatie onder het jeugddecreet, eerst met twee beroepskrachten, ondertussen al met zes personeelsleden. Al ben ik de enige die voltijds werkt, de inhoudelijke docenten werken deeltijds omdat ze daarnaast ook met eigen kunstprojecten bezig zijn. Al die mensen blazen mij met hun kennis over vorming echt omver, maar soms zijn het ook warrige kunstenaars en niet de beste planners (lacht).“

Filip Tielens