Masterplan - stand van zaken

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de realisatie van het Masterplan Infrastructuur voor Destelheide. Wij staken ons licht op bij Waut Hespel, naast coördinator van Danskant en geëngageerd lid van de Raad van Bestuur van ADJ (de vzw boven Destelheide en De Hoge Rielen) ook nauw betrokken bij de stuurgroep van het Masterplan.

Dag Waut. Waar hou jij je het meest mee bezig binnen het bestuur van ADJ?

Waut Hespel: “Binnen het bestuur heb ik enkele uiteenlopende verantwoordelijkheden. Ik maak deel uit van de staf financiën, de commissie infrastructuur en de stuurgroep van het Masterplan. Iedere bestuurder heeft zo’n beetje een eigen expertise en dus verdelen we de werklast.”

In welke fase van het Masterplan bevinden we ons momenteel?

“De afgelopen jaren werd het grote Masterplan voor heel Destelheide opgeleverd door Blauwdruk Stedenbouw, met als doel om het domein definitief de 21ste eeuw binnen te loodsen op het vlak van infrastructuur. Dit grote Masterplan is opgesplitst in vier fasen. De eerste fase is begroot door Minister Gatz in zijn huidige beleidstermijn en kan nu dus gerealiseerd worden. Er is een open oproep gebeurd naar architectenbureaus om zich kandidaat te stellen voor het ontwerpen van een nieuw slaapblok en bungalowgebouw. Tegen eind 2016 of ten laatste begin 2017 wordt er dan een keuze gemaakt uit de huidige shortlist en kan het gekozen architectenbureau beginnen tekenen. Nadien moeten de nodige bouwvergunningen nog in orde komen en moeten er aannemers gezocht worden, waarna we ten laatste tegen eind 2018 de werkzaamheden op het terrein kunnen starten.”

Wat boeit jou zo aan het Masterplan? 

“Als vaste bezoeker van Destelheide met Danskant heb ik sowieso al een grote betrokkenheid met het centrum. Als vertegenwoordiger van het jeugdwerk ken ik heel goed de noden die leven bij deze doelgroep. Destelheide heeft zo’n bijzondere architectuur, het is echt een landmark in Vlaanderen. Ik vind het bijzonder boeiend en uitdagend om inspraak te hebben in hoe het domein er in de toekomst uit zal zien. Een hele eer!”

Wat zijn volgens jou de grootste noden van Destelheide op het vlak van infrastructuur?

“Een aantal op stapel staande veranderingen zijn erg belangrijk. Door de bouw van een nieuw slaapblok zal de totale capaciteit kunnen verhogen, waardoor Destelheide meer en grotere groepen kan ontvangen. Maar ook het comfort zal stijgen: de drie stapelbedden die momenteel in de slaapkamers staan, voldoen niet meer aan de huidige privacy-normen. Heel wat groepen hebben ook nood aan kleinere ruimtes om in te kunnen werken. Dit kunnen we bieden in het nieuwe slaapblok.”

“Daarnaast moet ook het landschap dringend hersteld worden. Veel verblijvers weten niet hoe groot Destelheide eigenlijk is, omdat bepaalde delen van het domein niet goed ontsloten zijn. In de heuvelwand is er ook sprake van erosie. Er moeten dus een aantal ingrepen gebeuren die Destelheide opnieuw meer uitstraling geven en toestaan het domein efficiënter te gebruiken.”

Hoe loopt de samenwerking met de andere betrokken partners?

“Erg vlot. Het gebeurt soms dat de verschillende actoren een andere mening hebben, maar alles wordt steeds ten gronde onderzocht, waardoor we zeker tot een goed plan zullen komen dat door alle partners gedragen wordt. Iedereen in de stuurgroep werkt met nog meer enthousiasme nu Minister Gatz de eerste fase heeft goedgekeurd, waardoor we weten dat onze plannen uitgevoerd zullen worden. Het gaat om een grote investering waarmee noch de stuurgroep, FoCi en AFM lichtzinnig willen omspringen. Het doel is om te investeren op een duurzame en zinvolle manier. Niet alleen in beton, maar vooral in een verbeterde beleving voor de bezoekers.” 

Herinner jij je nog de eerste keer dat je in Destelheide kwam?

“Jazeker. Dat moet tijdens de herfstvakantie van 2004 geweest zijn, op een animatorcursus van Danskant. Ik was toen 17 jaar en ik herinner me nog heel goed hoe verbaasd ik was om de gemoedelijke sfeer van de koffiepauze in de namiddag ’s avonds helemaal te zien omslaan in een drukte van jewelste, wanneer de bar getransformeerd werd tot een feestzaal (lacht).”

"Sinds ik ook professioneel vaker in Destelheide over de vloer kom, heb ik ontdekt dat er heel wat meer mensen in de organisatie werken dan alleen maar het cateringpersoneel. Destelheide is echt een goed geoliede machine die alles in het werk stelt om het de groepen naar hun zin te laten hebben. En ik hoop dat Destelheide dit nog lang mag doen, met een vernieuwde infrastructuur!”

Filip Tielens

Leden stuurgroep Masterplan

Sigrid Callebert (Kabinet Minister Sven Gatz)
Marleen Serré (Afdeling Jeugd)
Philip Bogaert (FoCI)
Marie-Helene Schepers (FoCI)
Kim Jacxsens (Facilitair Bedrijf)
Hans Demolder (Facilitair Bedrijf)
Waut Hespel (vzw ADJ)
Peter Schoukens (Destelheide)
Guy Uyttebroeck (Destelheide)