Missie van Destelheide

Destelheide wordt beheerd door de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) in opdracht van de Vlaamse Overheid.

Missie

Destelheide creëert een inspirerende omgeving voor kunstzinnige en creatieve activiteiten voor en door jongeren.

Visie

Destelheide is een centrum dat vooral jongeren- en onderwijsgroepen kwalitatieve infrastructuur biedt in een groene omgeving. De tijdloze architectuur en de functionele ruimtes lenen zich uitstekend voor creatieve en kunstzinnige activiteiten. De faciliteiten en diensten maken een kwaliteitsvol verblijf met catering en overnachting mogelijk op het domein. Daarnaast creëert Destelheide via haar kunsteducatieve dienst Dharts een artistiek leefklimaat om de verblijvende groepen te prikkelen en inspireren.

Waarden

Innovatief en creatief

Destelheide blijft steeds innoveren, ook al ging het centrum open in 1971. Het beste bewijs daarvan is het op poten staande Masterplan dat de architectuur en de infrastructuur een update zal geven aangepast aan de huidige noden. Maar ook in de dagdagelijkse werking streven we innovatie na. Destelheide wil een voorloper zijn in het kunsteducatief werken met jongeren. Dit doen we door een kunstzinnig leefklimaat te ontwikkelen dat ideaal is om creatieve activiteiten te ontplooien en door ruimtes te scheppen die de ontmoeting tussen de groepen op een speelse manier faciliteren. Kunst en design moeten een evidentie zijn in de infrastructuur van Destelheide. We spelen ook maximaal en flexibel in op de wensen van de groepen en zoeken samen met hen hoe we hun verblijf een creatieve meerwaarde kunnen geven.

Inspiratie en educatie

Destelheide wil haar bezoekers prikkelen door de artiesten in huis en de hedendaagse kunstwerken in de gebouwen en op het domein. De jongeren doen inspiratie op door de kunstzinnige bries die over Destelheide waait, waardoor ze extra gestimuleerd worden om zelf creatief aan de slag te gaan in hun activiteiten. Destelheide wil door haar expertise in het werken rond kunsteducatie een voortrekkersrol opnemen en educatie aanbieden aan de jongeren en docenten. Dit doen we door het organiseren van artistieke vormingen zoals De Zomeracademie en onze masterclasses, en door het ontsluiten van een info- en docucentrum met kunsteducatief materiaal. Destelheide werkt ook op maat door educatieve vragen van groepen te beantwoorden.

Diversiteit en openheid

Destelheide heeft een brede aantrekkingskracht: zowel jeugdwerkgroepen, onderwijsinstanties, socio-culturele verenigingen, profit-bedrijven als artiesten in huis zijn bij ons te gast, zowel nationaal als internationaal. De kruisbestuiving tussen deze verschillende groepen ontstaat spontaan in de ontmoetingsruimten die open staan voor iedereen en ook makkelijk bereikbaar zijn. De infrastructuur van Destelheide staat een diverse werking toe. Verblijvers kunnen flexibel omspringen met onze lokalen die groot en open zijn zodat ze door hen zelf ingevuld kunnen worden naargelang hun creatieve noden. De autonomie van de groepen is een uitgangspunt in de werking, maar dat betekent ook dat wij hen en zij elkaar als gelijkwaardig beschouwen in hun onderlinge diversiteit. Ook in onze eigen organisatie vinden we dit een evidentie. Er is een grote diversiteit in ons personeelsbestand, beslissingsprocessen gebeuren steeds in volstrekte transparantie en er is een open bedrijfscultuur waarbij werknemers kunnen doorgroeien en hun eigen talent verder kunnen ontdekken.

Duurzaamheid en participatie

Destelheide bestaat al meer dan vier decennia en is nog steeds tijdloos en actueel. Duurzaamheid is in al de geledingen van de organisatie een speerpunt. Onze ruimtes zijn er zo op gericht dat ze lang meegaan en tegelijk energiezuinig zijn. Ook in de catering en het onderhoud van Destelheide wordt gestreefd naar duurzaamheid en een ecologisch bewustzijn. Dit is belangrijk omdat onze verblijvende jongeren de toekomst van de samenleving zijn en we hen bewust willen maken van deze waarden. Samenleven is in Destelheide erg belangrijk, daarom vragen we ook een engagement van de groepen om zelf voor een aantal zaken verantwoordelijk te zijn, zoals bijvoorbeeld het uitbaten van de bar. Deze participatie zorgt ervoor dat de jongeren mede-eigenaar worden van Destelheide. De verblijvers hebben ook inspraak in de werking van Destelheide door de gerichte feedback die ze ons geven en door onze jaarlijkse enquêtes.