Destelheide investeert in duurzame energie

De eerste stap naar een duurzamere energiestroom is gezet! Of de eerste put is gegraven, het is maar hoe je het bekijkt!

 

Sinds deze week zjin er volop werken bezig op ons domein om onze stookolietank te vervangen door aardgas. Zo vermindert Destelheide haar CO2-uitstoot alweer met 25% en stellen we paal en perk aan het vrijkomen van luchtvervuilende stoffen. Later dit jaar investeert Destelheide ook in zonnepanelen op verschillende gebouwen in het domein. 

 

Onze missie blijft: een gezonde, duurzame maar ook warme en inspirerende ontmoetings- en creatieplek zijn. Daar werken we dagdagelijks aan!