Privacy & cookiebeleid

Privacybeleid

ADJ vzw beheert de verblijfsdomeinen de Hoge Rielen in Kasterlee (dHR) en Destelheide-Hanenbos in Dworp (DH-HB). De bepalingen van deze privacyverklaring zijn van toepassing op alle entiteiten van onze organisatie.

ADJ vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

ADJ vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR)


Dit brengt met zich mee dat:
✓ wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
✓ de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
✓ wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
✓ wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
✓ wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
✓ wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Algemeen
ADJ vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Algemene Dienst Jeugdtoerisme vzw
Molenstraat 62
2460 Kasterlee
info@adj.be

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ADJ vzw verwerkt in functie van de volgende doeleinden en wettelijke gronden:

✓ om uw verblijf te kunnen organiseren, voorbereiden en factureren (rechtsgrond: uitvoering overeenkomst);
✓ om u te kunnen contacteren voor, tijdens of na uw verblijf (rechtsgrond: uitvoering overeenkomst);
✓ voor het leveren van door u bestelde producten en diensten (rechtsgrond: uitvoering overeenkomst);
✓ om u op de hoogte te houden van ons aanbod via nieuwsbrieven en uitnodigingen, acties en promoties alsook direct marketing (rechtsgrond: mits toestemming van betrokkene);
✓ om beeldmateriaal te gebruiken voor sociale media, drukwerk, op de website, …. (rechtsgrond: mits toestemming van betrokkene);
✓ het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden, om onze diensten voortdurend te verbeteren alsook onze wettelijke verplichtingen na te komen (rechtsgrond: wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:
✓ persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoon- of GSM-nummer, e-mail;
✓ geboortedatum en/of leeftijd;
✓ rekeningnummer en/of financiële bijzonderheden;
✓ beeldopnames.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Molenstraat 62 - 2460 Kasterlee - t 014 55 82 32 - info@adj.be - www.adj.be – BTW BE 0417 120 289

ADJ vzw beheert Destelheide-Hanenbos en de Hoge Rielen in opdracht van de Vlaamse Overheid
✓ het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
✓ het verzorgen van ICT-infrastructuur en cloudsystemen;
✓ het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
✓ het voorzien van de nodige verzekeringen;
✓ eventuele financiële opvolging van uw dossier.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten en/of waarmee we de nodige afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
ADJ vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op basis van wat de wet vereist.


Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden alsook elke andere onrechtmatige verwerking van deze gegevens. 

Cookiebeleid

Een ‘cookie’ is een klein bestand uitgezonden door onze server en geplaatst op de harde schijf van uw toestel (computer, tablet of smartphone). De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan onze website.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Molenstraat 62 - 2460 Kasterlee - t 014 55 82 32 - info@adj.be - www.adj.be – BTW BE 0417 120 289ADJ vzw beheert Destelheide-Hanenbos en de Hoge Rielen in opdracht van de Vlaamse Overheid.

We zijn verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Onze websites gebruiken volgende cookies:
Functioneel:
• has_js: om te bepalen of javascript is ingeschakeld bij de gebruiker (voor verbeterde
toegankelijkheid)
• textsize: bewaart de voorkeur van de bezoeker over de gekozen tekstgrootte (voor verbeterde
toegankelijkheid)
Niet-functioneel:
• _ga: Google Analytics (tracking van bezoek)
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
• _gat: Google Analytics (tracking van bezoek)
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
• _gid: Google Analytics (tracking van bezoek)
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
• sc_is_visitor_unique: Statcounter (tracking van bezoek)
https://statcounter.com/about/cookies/


Het bestellingenprogramma van de Hoge Rielen gebruikt volgende cookies:
• Session: https://laravel.com/docs/5.4/session
• ECSRF Protection: https://laravel.com/docs/5.4/csrf
• Remember me: https://laravel.com/docs/5.4/authentication#remembering-users


Bij uw eerste bezoek aan onze websites wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies. Als u dit aanvaardt door op “OK” te klikken, zult u dit bericht niet meer zien bij een volgend bezoek.

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Meer informatie over cookies vindt u op: http://www.allaboutcookies.org/

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

 

Hieronder een overzicht van de cookies die we plaatsen:

Naam Provider Type Categorie Vervalt
language .destelheide.be First party Functioneel

1 maand

PHPSESSID www.destelheide.be First party Noodzakelijk

Einde sessie

PHPSESSID destelheide.be First party Noodzakelijk

Einde sessie

_ga .destelheide.be First party Analytisch

1 jaar

_gat .destelheide.be First party Analytisch

10 minuten

_gid .destelheide.be First party Analytisch 1 jaar

Cookie instellingen

Hieronder kan je aangeven welke categorie(ën) cookies wij mogen plaatsen:

   Noodzakelijke cookies zijn onmisbaar en helpen jou om onze website te gebruiken. Ze helpen om de veiligheid en basisfunctionaliteit te ondersteunen en zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website. Als je deze cookies blokkeert, kunnen we het gebruik of de veiligheid tijdens je bezoek dus niet garanderen.

   Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
   Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.

   Deze cookies bieden je content aan op basis van je interesses, die op hun beurt worden afgeleid van je surfgeschiedenis. De meeste advertentiecookies volgen gebruikers via hun IP-adres en kunnen dus bepaalde persoonsgegevens verzamelen. Persoonsgegevens die worden verzameld door advertentiecookies kunnen worden gedeeld met derden, zoals adverteerders.

   Uw rechten omtrent uw gegevens


   U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. 

   Molenstraat 62 - 2460 Kasterlee - t 014 55 82 32 - info@adj.be - www.adj.be – BTW BE 0417 120 289
   ADJ vzw beheert Destelheide-Hanenbos en de Hoge Rielen in opdracht van de Vlaamse Overheid.


   Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
   Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
   Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, hebt u steeds het recht om die toestemming in te trekken.

   ADJ vzw zal alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in
   overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften. Wij kunnen u vragen om u te identificeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek. De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door ADJ vzw ook niet aan
   geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

   Klachten

   Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@adj.be.

   Daarenboven heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:
   Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
   Drukpersstraat 35
   1000 Brussel
   +32 (0)2 274 48 00 (tel)
   +32 (0)2 274 48 35 (fax)
   commission@privacycommission.be

   Wijziging privacy verklaring

   ADJ vzw kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze websites. Op dat moment zullen oudere versies van ons privacy statement in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen op info@adj.be. U vindt deze privacyverklaring terug op www.dehogerielen.be/privacy en www.destelheide.be/privacy.