Koppel-teken/s |1

Over Koppel-teken/s

‘Koppel-teken/s’ is de titel voor het plan om vier jaar na elkaar een tentoonstelling te maken rond de band tussen twee kunstenaars, een koppeling tussen een gevestigde en een aankomende. 

Vermits Destelheide een centrum is met infrastructuur voor creatieve uitspattingen, en inspiratie en ontmoeting hoog in het vaandel draagt, hebben we geopteerd om te experimenteren met positieve affiniteiten tussen twee kunstenaars. Het omgekeerde kan ook uiteraard. In de jaren ’70 heette een tentoonstelling vaak 'Konfrontatie'. In dat geval was het de bedoeling iets te leren uit kunstenaars met een verschillende esthetische structuur. Bij 'Koppel-teken/s' zochten we echter naar geestverwantschappen. We wilden geen tijdgenoten bij elkaar brengen die tot dezelfde stroming of stijl behoren. Zoiets hoort eerder in een museum thuis. We vonden kunstenaars met naam bereid: Jan Van Imschoot, Peter De Cupere, Stéphanie Leblon en Koen van den Broek. 

Aan hen werd gevraagd een jonge kunstenaar te suggereren, die in hun ogen goed bezig is. Geen volgelingen, geen epigonen, maar kunstenaars van wie ze geloven dat ze zich goed aan het ontplooien zijn. Waarvan we benieuwd zijn wat ze ons te bieden zullen hebben. De selectie viel respectievelijk op Libasse Ka, Milan Gillard, Jonas Vanderbeke en Joke Hansen. De verwantschap valt niet in woorden te omschrijven. De affiniteiten zijn even onverwoordbaar als uitleggen waarom je lief je lief is en je vriend je vriend. Kijken en zoeken zal de boodschap zijn. Daardoor past deze tentoonstelling wonderwel volledig in de geest van de doelstellingen van Destelheide. Het gaat niet om een leerling-meesterverhouding, dat hoort in de School of Arts thuis. Wel over geestelijke vriendschappen, die inspireren tot creëren en uiteraard ontmoeting veronderstellen.

Ook voor de toeschouwers, de tijdelijke Destelheide-bewoners, schept dit mogelijkheden. Kunst beleven vergt zelf een creatieve inspanning. Het kunstwerk is des te interessanter naarmate de toeschouwer interessant is. Een dergelijke betrokkenheid is van even grote waarde als het gebruik van de Destelheide-infrastructuur voor eigen creativiteitsontwikkeling. Daarbij vergeten we niet dat ‘ont-moeten’ in Dworp ook ‘niets moeten’ inhoudt. Gewoon flaneren door de ruimte volstaat, met ogen open, zonder naar de gsm te turen. Productiviteitsrendement wordt niet gemeten. 

De tentoonstellingsreeks 'Koppel-teken/s' krijgt een afronding in de tentoonstelling 'Ont-koppeling'. De directeur van Destelheide & Hanenbos, Guy Uyttebroeck, zal ongeveer tegen dan het roer overgeven aan een opvolger. In 'Ont-koppeling' zullen we trachten zijn eminente persoonlijkheid en werk in Destelheide te situeren via kunstwerken. Het zijn uiteindelijk tekens die verwijzen naar de realiteit via kracht door de intensiteit van de specifieke vormgeving. Ze maken ons wijzer door middel van een ervaring die we vroeger ‘schoonheid’ plachten te noemen en die we vandaag het best ‘schoonheid’ blijven noemen, weliswaar vanuit het besef dat er meerdere schoonheden zijn. Laat ons snel koppelen om in de wereld van artistieke tekens te belanden, zonder verzanden met goede banden. 

 

Willem Elias, curator exporeeks Koppel-teken/s

09 FEB╱ 30 APRIL 2023

In 2023 starten we met Jan Van Imschoot en Libasse Ka

Gratis te bezoeken van ma tot vrij tussen 9u00 en 17u00.

Koppel-teken/s |1 Jan Van Imschoot x Libasse Ka

Deel deze pagina: