Not Thus Not Thus

WAT?                   Weekend Dansworkshop en deelmoment ‘Not Thus, Not Thus’ 

WANNEER?        Vrijdag 9/12 (16u00) - zondag 11/12 (16u00) 

WAAR?                Destelheide

VOOR WIE?        Context begeleider – begeleide

Mensen met en zonder een beperking, orthopedagogen/ ergotherapeuten (al dan niet in opleiding) die graag aan de slag gaan met dans en op zoek zijn naar handvaten tot meer lichaamsbewustzijn, ruimte voor persoonlijke begrenzing en wederzijdse toestemming in relatie met jezelf en de andere.

Over het weekend

Onbewust vormen we collectief een norm van wat ok is in aanraking met elkaar en zien vaak onze en andermans eigenheid over het hoofd. Soms zeggen we ja (of nee) en voelen we tegelijkertijd een lichamelijke weerstand. We willen de andere niet teleurstellen, maar bedoelden eigenlijk nee (of ja). 

Ook in de relatie van een persoon met beperking en een begeleider is aanraking vaak een gegeven, omdat deze bij de uitwisseling (nood of werk) hoort. We staan er niet altijd bij stil dat we onze eigen begrenzing kunnen aangeven of de persoonlijke begrenzing van de andere kunnen aftoetsen. 

Als danseres ben ik opgeleid in een discipline waarbij aanraking een deel uitmaakt van de dans, het werk. Het werd een norm voor me, de aanrakingen horen erbij. Tot ik er bij stil stond, dat ik persoonlijke begrenzingen heb, dat deze niet elke dag dezelfde zijn, er een stem in heb, alsook mijn partner danser en dat onze persoonlijke begrenzing net datgene is dat onze ontmoeting, creativiteit en dus dans kan verrijken. 

Wat is werkelijk ok of niet ok voor me en op welke manier ? Wat is ok of niet ok voor me voor mijn collega, danspartner ? En hoe creëer je de ruimte om er bij stil te kunnen staan, zonder oordeel? Hoe beoefen je de nieuw verworven persoonlijke begrenzing en communiceer je deze in relatie tot de andere?

Dit bewustwordingsproces van je eigen persoonlijke begrenzing vraagt om even te vertragen, het herschrijven van wat normaal leek, maar misschien niet ok aanvoelde. Het beoefenen van het nieuwe voelt bij aanvang even stroef en onnatuurlijk aan. Tot het een tweede natuur wordt om met zorg om te gaan met je persoonlijke begrenzing en in die spontaniteit ruimte creëert voor de dans met elkaar in wederzijdse toestemming.

Ruimte tot terugkoppeling tot jezelf

Bevorderen van lichaamsbewustzijn in de ruimte en in relatie tot de ander.

Meer bewustwording persoonlijke begrenzing

Beoefenen van hoe wederzijdse toestemming te creëren

 

Leren nee (of ja) zeggen, verbaal en non verbaal

Leren nee (of ja) ontvangen, verbaal en non verbaal

 

Handvaten tot

Verbinden vanuit heelheid/ autonomie

Creativiteit 

Co creatie met improvisatie  

Ruimte tot experimentatie en spel

Meer weten?

Nelle Hens, initiator van ONT MOET, Jaël Muls en Lieselot Vanderroost van Destelheide en Mart van Sjarabang gingen in gesprek over het traject Not Thus, Not thus. In dit gesprek vormde zich het voorstel om een weekend dansworkshop aan te bieden voor mensen met en zonder beperking en orthopedagogen/ergotherapeuten (al dan niet in opleiding). Binnen het traject Not Thus, Not Thus ligt de focus op ruimte voor persoonlijke begrenzing en de subtiele interacties die daaruit voort komen.

ONT MOET is een artistiek collectief dat opgebouwd is op de praktijk van ont-moeten, een uitnodiging om even niet te moeten in ontmoeting met jezelf. 

Gefascineerd door het belang van zelfzorg, onderzocht ONT MOET mogelijkheden om binnen dans en beweging het ‘niet moeten’ te verkennen: om binnen een artistieke discipline die vaak gericht is op ‘vorm’ te durven luisteren naar wat er binnenin beweegt. Dit via stilte, het gebruik van stem en dans als verbindende kracht tot terugkoppeling naar jezelf.

‘Als begeleider is het mijn intentie in deze weekendworkshop om ruimte te scheppen voor beweging en rust. In te spelen op de behoefte van individuen en de groep in zijn geheel. Handvaten aan te reiken tot terugkoppeling naar jezelf, bewustwording van je persoonlijke grenzen en het beoefenen van wederzijdse toestemming. Dit zowel op een verbale als non-verbale manier. Een veilige ruimte te creeeren voor improvisatie en dansplezier.’ -Nelle Hens

Nelle Hens werkt sinds 2006 voornamelijk als danseres en choreografe in de culturele sector. In 2018 initieerde ze ONT MOET, een artistiek collectief dat artistieke producties (dans) en alternatieve teambuildings co-creëert en aanbiedt.

Sinds 2020 is Nelle ook actief als externe vertrouwenspersoon, procesbegeleider / bemiddelaar en biedt individuele coaching. Daarnaast werkt ze binnen het welzijsdomein samen met Sociaal Fonds voor Podiumkunsten, Engagement en op vraag van individuen of organisaties uit de podiumkunsten en bredere kunstensector. 

Nelle is Yoga beoefenaar en docente. Haar persoonlijke yogabeoefening ondersteunt haar om van binnenuit te bewegen en vaardiger de wereld in te gaan.

Video Not Thus Not Thus
Deel deze pagina: