2022

Binnen. Buiten.

Verhulling. Onthulling.

Rond deze woorden werd op 15 & 16 februari 2022 nagedacht, gespeeld en gecreëerd in Destelheide. Zeven jongeren van Try-Out Brussel gingen in dialoog met Joke Raes, hun eigen identiteit en de omgeving van Destelheide. Try-Out richt zich tot jongeren tussen 12 en 18 jaar die nood hebben aan alternatieve dagbesteding.

Joke Raes, een beeldende kunstenares, leerde de jongeren technieken aan om met behulp van eenvoudige middelen maskers te creëren. De maskers waren persoonlijk, experimenteel en vooral enorm creatief! Ze gingen ook in interactie met de omgeving, opdat de jongeren zowel konden opvallen als helemaal konden verdwijnen in de omgeving. Een symbolisch element dat ook tijdens de workshops duidelijk werd. Zaken die op het eerste zicht heel aanwezig leken bij de jongeren werden even verhuld, waardoor verborgen kanten en talenten konden komen boven drijven.

Voor iedereen aanwezig een geslaagde tweedaagse, die dankzij Paula en Federica, onze ESC'ers, ook prachtig in beeld werd gebracht!

 En jij, Wat verberg jij onder je masker? 

Herbeleef hier het BXLproject

LUCA Interieurvormgeving

Rust vertalen naar buitenmeubilair 

Een aantal maanden geleden kregen de studenten van LUCA School of Arts de opdracht om een nieuwe rust- en/of ontmoetingsplek te creëren voor onze domeinen. Een uitdaging die ze met beide handen grepen. Eind mei kwamen ze hun ontwerpen voorstellen aan een (strenge) jury én het publiek van Destelheide en Hanenbos. 

Op een regenachtige dag zakten 45 studenten af naar onze domeinen. Daar kregen ze de opdracht om eens te snuisteren in ons stukje natuur. Zowel Hanenbos als Destelheide werden van dichterbij bekeken. Dat moest ook, want plots kregen de studenten te horen dat ze misschien een stukje van ons terrein zouden mogen innemen. 

Realistisch dromen

De studenten gingen meteen aan de slag: foto’s nemen, een rondleiding door het domein en beginnen dromen van hun ontwerpen. Schetsen volgden al snel en ateliers raakten steeds meer gevuld. “Het is voor ons de eerste keer dat we met een reële opdrachtgever aan de slag gaan. Dat zorgt natuurlijk voor een andere manier van werken, want dromen mag, maar realistisch zijn moet dan ook. Het voelde een beetje zoals het echte werkveld, waar we later ook terecht willen komen”, vertelt Catherine van Eyll, studente interieurvormgeving van LUCA. 

Onder kritisch toezicht van hun docenten en onze jury maakten ze al eerder een voorstel op. De feedback die ze daarop kregen, verwerkten de studenten dan om hun ontwerpen perfect af te stemmen op de locatie en de sfeer. Daarna bouwden ze hun maquettes. Die kregen vervolgens een prachtig plekje in gebouw ‘de Klei’ in Destelheide. Alle lokalen stonden vol met prachtige creaties, die bovendien allemaal een ander verhaal weerspiegelden. 

Jurymoment met een andere insteek

“Het verhaal moet kloppen: het moet realistisch zijn, creatief zijn én passen binnen de locatie.”

“Je merkt toch wie er teruggekomen is en wie er verder nagedacht heeft over de locatie. We wilden graag dat onze studenten zich gingen onderscheiden. Hun verhaal moest kloppen: het moet realistisch zijn, het moet creatief zijn en het moet passen binnen de locatie. Het mag geen meubel zijn dat overal tot z’n recht komt, nee, het moet Destelheide of Hanenbos in zich dragen”, leggen de docenten uit. 

Het jurymoment was voor veel studenten spannend. Deze keer had het jurymoment dan ook een andere insteek, want de studenten stonden niet bij hun creaties om zaken te verduidelijken. Van hun docenten kregen ze de opdracht om een wervende tekst te voorzien dat meer uitleg bood bij hun ontwerp. Die teksten zouden voldoende moeten zijn voor de jury om het concept te begrijpen. 

Expo “Creating outside furniture”

Na de kritische blik van de jury mocht ook het publiek een kijkje komen nemen. Op donderdag 26 mei stonden de creaties klaar in een ware expo in Destelheide. 

“Wat ik zo interessant vind aan deze samenwerking, is dat de maker van het meubilair ook meteen ons doelpubliek is.”

“Wat ik zo interessant vind aan deze samenwerking, is dat het doelpubliek zelf het meubilair ontwerpt. De maker is meteen ook ons doelpubliek.”, voegt directeur Guy Uyttebroeck nog toe. Het wordt een combinatie tussen de behoeften van de jongeren en die van onze organisatie. “Toekomstige samenwerkingen zie ik zeker zitten”, verklapt hij nog. 

Not Thus Not Thus

Destelheide, Nelle Hens (ONT MOET) en Sjarabang vzw sloegen eind vorig jaar de handen in elkaar voor een project binnen het traject Not Thus, Not Thus. Samen organiseerden ze een participatief atelierweekend voor mensen met en zonder beperking, en (toekomstige) orthopedagogen en ergotherapeuten. 

ONT MOET is een artistiek collectief dat opgebouwd is op de praktijk van ont-moeten, een uitnodiging om even niet te moeten in ontmoeting met jezelf. 

Gefascineerd door het belang van zelfzorg, onderzocht ONT MOET mogelijkheden om binnen dans en beweging het ‘niet moeten’ te verkennen: om binnen een artistieke discipline die vaak gericht is op ‘vorm’ te durven luisteren naar wat er binnenin beweegt. Dit via stilte, het gebruik van stem en dans als verbindende kracht tot terugkoppeling naar jezelf.

‘Als begeleider is het mijn intentie in deze weekendworkshop om ruimte te scheppen voor beweging en rust. In te spelen op de behoefte van individuen en de groep in zijn geheel. Handvaten aan te reiken tot terugkoppeling naar jezelf, bewustwording van je persoonlijke grenzen en het beoefenen van wederzijdse toestemming. Dit zowel op een verbale als non-verbale manier. Een veilige ruimte te creeeren voor improvisatie en dansplezier.’ 

Nelle Hens

De film van Alana Stoefs en Léonie Van Egmond geeft je inkijk in de tweedaagse.
Deel deze pagina: