Internationaal

Internationaal

Destelheide werkt zowel grensoverschrijdend als grensverleggend.

Destelheide zet dan ook stevig in op internationale werking door: 

// te netwerken met andere jeugdcentra via het European Platform for Youth Centers van de Raad van Europa,
// culturele uitwisseling onder jongeren te stimuleren via internationale projecten zoals de Youth Exchange,
// Europese vrijwilligers van het European Solidarity Corps een onvergetelijke ervaring te bieden door hen een stageplaats te bieden, passend bij hun talenten en interesses.

European Solidarity Corps

In het kader van haar internationale werking verwelkomt Destelheide sinds 2017 jaarlijks extra helpende handen uit een ander Europees land.

Dankzij het European Solidarity Corps krijgen deze Europese vrijwilligers de kans om niet alleen ervaring op te doen binnen hun expertisegebied, maar ook om het land te doorkruisen, de taal te leren en mensen van over heel Europa te ontmoeten.

Wie zijn onze huidige ESC-medewerkers?

Lees meer

Benieuwd naar de verhalen van onze ESC-medewerkers?

Lees de blog

Zelf als ESC-vrijwilliger aan de slag in 2025?

Bekijk stagemogelijkheden

Youth Exchange

Destelheide stimuleert jongeren via Youth Exchange tot internationale uitwisseling met kunst en creatieve activiteiten als uitgangspunt. Het internationaal project voor jeugduitwisseling werkt als volgt:

  • Groepen jongeren uit verschillende landen ontmoeten elkaar rond een zelfgekozen thema.
  • De jongeren werken zelf mee aan het programma.
  • De rode draad is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.
  • De jongeren leren elkaars cultuur kennen op een niet-formele manier (via bijvoorbeeld workshops, spelen, activiteiten ...) en verrijken zo hun wereld- en mensbeeld.

Op die manier stimuleert Destelheide jongeren tot een internationaal artistiek engagement dat op verschillende manieren en plaatsen draagkracht krijgt. 

"I have become more open-minded through the process of this project and I will take this experience with me in my life."

Elle, from England

"During this week I got to know a bunch of really amazing people, I discovered another part of me, I had time to rethink my own personality."

Iva, from Slovenia

"For me, being a part of this Youth Exchange, was one of the most valuable things I ever experienced. I got to know other people, and I realized these other people were not that really 'others'. They were like me."

Pilar, from Spain

Herbeleef de voorbije Youth Exchange projecten

Bekijk

Quality Label

In 2016 kreeg Destelheide als eerste jeugdcentrum in België en als zesde plek in Europa het Quality Label van de Raad van Europa toegekend!

Dit kwaliteitslabel is een bekroning voor het geleverde werk als uitmuntend centrum voor jeugdwerk volgens de strenge normen van de Raad van Europa.

De Raad van Europa was vol lof over het duidelijke profiel van Destelheide als centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie.

Daarnaast werd ook de expertise in kunsteducatie van ons jeugdcentrum geprezen, net zoals onze plannen om Destelheide met het Masterplan de komende jaren verder op de kaart te zetten als een "leading youth facility in Flanders".

Dit Quality Label is een erkenning voor de uitstekende werking van de hele ploeg, maakt Destelheide tot een voorbeeld voor andere jeugdcentra en biedt perspectieven om zich in de toekomst ook te ontwikkelen tot een vuurtoren op internationaal vlak. Van harte gefeliciteerd!

Sven Gatz

Voormalig minister van Jeugd 

Lees op de website van de Raad van Europa meer over het Quality Label

Lees meer

StudioStar

StudioStar is een Europees project, opgestart vanuit het netwerk van het Quality Label for Youth Centers van de Raad van Europa, waarbij jongeren van verschillende landen een creatief proces doorlopen en hun stem laten horen over mensenrechten. In 2023 hebben jongeren uit maar liefst 10 Europese landen intensief samengewerkt in 13 jeugdcentra. Het resultaat is een boeiende podcastreeks die ingaat op het recht op vrije meningsuiting.

Meer over StudioStar

StudioStar
Deel deze pagina: