Zomeracademie 20 - 26 juli 2020

Via deze inschrijflink vragen we je een korte motivatie te schrijven voor je atelierkeuze. We willen nagaan of jouw verwachtingen van het atelier overeenstemmen met ons aanbod. Je motivatie zal aandachtig gelezen worden en binnen max. 2 weken krijg je van ons een definitieve bevestiging voor je deelname aan het atelier. Na betaling is je inschrijving dan definitief. Ook hiervan krijg je bericht.

Je verblijft in volpension. Overnachtingen en maaltijden inbegrepen.

You stay in full board. Accommodation and meals are included. 

Foto's en opnames / Photos and recordings

Ik ga ermee akkoord dat foto's / afbeeldingen / opnames die tijdens de Zomeracademie worden gemaakt, door de initiatiefnemende organisaties kunnen gebruikt worden voor educatieve of promotionele doeleinden.

I agree that pictures or recordings being made during the Summer Academy can be used by the participating organisations for educational or promotional purposes.

Adresgegevens / Address informations

Ik ga ermee akkoord dat mijn adresgegevens terecht komen in het bestand van Destelheide en gebruikt worden om mij op de hoogte te houden van de activiteiten van Destelheide & Hanenbos. Overeenkomstig de Europese privacywet van 25 mei 2018 kan je te allen tijde je keuze aanpassen en je gegevens wijzigen of verwijderen, neem hiervoor contact op met ons via telefoon 02/380 39 15 of mail info@destelheide.be

I agree that my contact details will end up in the Destelheide database and will be used to keep me informed of the activities of Destelheide & Hanenbos. In accordance with the EU General Data Protection Regulation of May  25, 2018 you can change your choice at any time and change or delete your data. If you wish to do so, please contact us by phone 02/380 39 15 or mail info@destelheide.be.

 

Carpooling

Ik ga ermee akkoord dat mijn adresgegevens worden doorgegeven aan andere deelnemers met het oog op carpooling en netwerking achteraf.
I agree that my contact details are shared with other participants for carpooling and networking afterwards.

Ik bevestig dat ik alle praktische info en voorwaarden gelezen heb en ermee akkoord ga.

I agree on all the practical informations and conditions and confirm that I read them.