BAEJJAHN

Residentie KASPAR > 3 - 5 mei / 14-16 juni 2023

Dit is het verhaal van een kind dat bijzijn geboorte uit de menselijke wereld wordt gerukt en opgroeit in eengevangenis.
Afgesneden van de wereld, is hij verhinderd om zich tetransformeren tot een normaal mens.Deze radicale verandering van levensomstandigheden maakt van hemeen (half) wild kind. Tot hij op een dagplots in de menselijke samenleving ende
chaos van de taal wordt geworpen, waarbij deze ontworteling opnieuw zijnbestaan, zijn leefwereld, zijn verhouding tot het lichaam, tot de wereld, tot zichzelf verstoort.
Het Kaspar-project wordt gedrevendoor fundamentele vragen: hoe is de relatie tot de wereld voor gemarginaliseerde mensen, mensen met autisme of met psychische stoornissen? Wat is de rol van taal in de relatie tot geweld en humanisering? Hoe gaan we van opsluiting naar eenandere vorm van geweld, die van vrijheidsberoving?

Deel deze pagina: