Raad van Europa

Raad van Europa – Council of Europe

Quality Label for Youth Centres

Destelheide behaalde in 2016 het Quality Label for Youth Centres van de Raad van Europa. Als gelabeld centrum willen we de thema’s democratie, rechtstaat en ook mensenrechten volop mee uitdragen, zowel in onze werking als in onze activiteiten.

Dit kwaliteitslabel wordt op Europees niveau uitgereikt aan centra met een focus op jeugdwerk en non-formeel leren. De centra dienen gelinkt te zijn aan nationale overheden en te beschikken over een eigen infrastructuur (met mogelijkheden tot catering en overnachting) waarin het mogelijk is om activiteiten met jongerengroepen te organiseren. Om het kwaliteitslabel toegekend te krijgen, moet ieder centrum ook beschikken over een eigen educatief team om (internationale) activiteiten te ontwikkelen binnen het eigen profiel.

De Raad van Europa waakt erover, dat de waarden die zij vooropstellen in hun Europees beleid, ook in de gehele werking van de erkende centra terug te vinden zijn. Het gaat voornamelijk over tolerantie, toegankelijkheid, duurzaamheid, klantvriendelijkheid, participatie, intercultureel leren en sociale inclusie.

Lees op de website van de Raad van Europa meer over het Quality Label for Youth Centres.

Platform for Youth Centres

Op het Platform for Youth Centres van de Raad van Europa ontmoeten internationale jeugdcentra die het Quality Label behaalden of willen behalen elkaar om te overleggen en om internationale projecten op poten te zetten.

Destelheide was al aanwezig op vorige congressen in het Lisbon Youth Centre in Lissabon (2016), in Destelheide in België (2017) en in het European Youth Centre Budapest in Boedapest (2018 en 2019), in het Marttinen Youth Centre in Finland (2020), en in het European Youth Centre Strasbourg (2023).

Lees op de website van de Raad van Europa meer over het European Platform for Youth Centres.

Jaarlijkse trainingen voor educatieve medewerkers

In het kader van het Quality Label for Youth Centres was een delegatie van Destelheide aanwezig op trainingen in Boedapest - Hongarije (2016), Marienthal - Luxemburg (2018), Plovdiv - Bulgarije (2019) , Berlijn - Duitsland (2020), en Boedapest - Hongarije (2022-2023).

 

Deel deze pagina: